Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Události

Události

 

26.-27.11.2007 - 3. konference SCIP CZECH

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2007 pořádá sdružení SCIP CZECH již 3. mezinárodní konferenci SCIP CZECH v Hotelu Čechie Praha na téma 'CI jako komplexní systém podpory procesu rozhodování pro úspěch v konkurenčním boji'. Cílem konference je demonstrovat manažerům českých firem naléhavost potřeby a přínosy zavádění procesů CI pro systematické vytváření konkurenční výhody, seznámit zájemce o profesi CI s jejími teoretickými základy a s možnostmi kontinuálního vzdělávání prostřednictvím SCIP CZECH a poskytnout praktické a dlouhodobě osvědčené zkušenosti ze zavádění a využívání CI v úspěšných světových firmách.

více informací o konferencivíce informací o konferenci

 

30.-31.10.2007 - Konference ČVUT v Praze a společnosti Tovek, spol. s r.o.

ČVUT v Praze ve spolupráci se společností Tovek, spol. s r.o. pořádalo ve dnech 30. a 31. října 2007 na Masarykově koleji ČVUT v Praze konferenci na téma 'Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení'. Konference byla organizována v rámci řešení projektu 1ET210170503 'Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení', který je řešen v programu Akademie věd ČR 'Informační společnost'.

více informací o konferencivíce informací o konferenci

fotografie z konference ke stažení - formát ZIPfotografie z konference ke stažení - formát ZIP

 

23.-24.10.2006 - 2. konference SCIP CZECH

Ve dnech 23. a 24.10.2006 se uskutečnila v pořadí druhá konference sdružení SCIP CZECH v prostorách Magistrátu hl.m. Prahy, nad níž převzal záštitu primátor hl.m. Prahy, Pavel Bém.

Na konferenci byla do úterního programu zařazena tématika klastrů.

více informací o konferencivíce informací o konferenci

 

14.-15.11.2005 - 1. konference SCIP CZECH

V polovině tohoto roku bylo založeno sdružení SCIP CZECH specialisty, kteří využívají znalostí profese Competitive Intelligence - CI k dosahování konkurenční výhody. Sdružení je tvořeno členy globálně operující organizace SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals) z ČR.

14.-15.11.2005 pořádalo sdružení SCIP CZECH svojí první konferenci na téma "Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí CI", která se konala v Senátu Parlamentu ČR. Přednášejícími byli význační čeští i zahraniční představitelé z řad globální organizace SCIP, univerzit, byznysu i státní správy, specialisté na strategie, CI, marketing, IT pro CI a informační zdroje pro CI. Jedním z panelů/workshopů bylo téma Klastry a CI. Záštitu nad konferencí převzal prezident Hospodářské komory, Dr. Ing. Jaromír Drábek.

více informací o konferencivíce informací o konferenci

 

26.10.2005 - Seminář ČVUT v Praze

Seminář na téma "Podnikatelské klastry a konkurenční zpravodajství", který se konal pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky, pořádalo ČVUT v Praze. Cílem semináře byla vzájemná výměna poznatků a zkušeností o současném stavu a možnostech dalšího rozvoje vytváření a řízení podnikatelských klastrů v ČR se zvláštním zaměřením na efektivní získávání a využívání informací a znalostí potřebných pro vytváření a řízení podnikatelských klastrů.

Více informací o seminářivíce informací o semináři

Fotogalerie ze semináře

SCIP CZECH

 

 

Na úvod stránky