Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Spolupráce

Proč a s kým chceme spolupracovatProč a s kým chceme spolupracovat

Přínosy a vzájemná výhodnost spoluprácePřínosy a vzájemná výhodnost spolupráce

Obecné cíleObecné cíle

Předpokládané výsledkyPředpokládané výsledky

Praktické krokyPraktické kroky

Spolupráce s potenciálními uživateli

Proč a s kým chceme spolupracovat

Technologie, na kterých grantový tým buduje znalostní bázi, jsou velmi pružné a umožňují postihnout širokou škálu informací a jejich souvislostí. Tato přednost má ale i svůj rub. Na počátku tvorby znalostní báze totiž není žádná konkrétní metodologie. Ona by mohla být, ale znamenalo by to apriorní omezování možností, které by ve svém důsledku mohlo znehodnotit konečné přínosy znalostní báze. Proto metodologie vzniká až paralelně s řešením konkrétních problémů a případových studií.

A proto také grantový tým vyhledává spolupráci se zájemci, kteří cítí potřebu zpracování velkého množství různorodých informací a jsou ochotní vydat se sice obtížnou, ale o to zajímavější cestou hledání optimální konstelace základních stavebních prvků znalostní báze.

Přivítáme spolupráci s facilitátory klastrových iniciativ, pro jejichž potřeby je znalostní báze vyvíjena v první řadě. Přivítáme spolupráci všech dalších zájemců, kteří ve znalostní bázi rozpoznají jedinečného pomocníka při rozvíjení kooperačních a inovačních aktivit v jakékoliv jiné sféře.

Na úvod stránky