Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Průzkum CI

Průzkum CI - využívání externích informací v ČR

 

Grantový tým pracoval na internetovém průzkumu "Využívání externích informací v ČR", který je součástí řešení projektu Akademie věd ČR s názvem "Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení", na kterém se společně podílely České vysoké učení technické v Praze a Tovek spol. s r.o. Internetový průzkum byl rovněž podporován Hospodářskou komorou České republiky a CzechInvestem. Výsledky průzkumu byly perezentovány na konferenci SCIP CZECH a na semináři ČVUT v Praze.

internetový průzkuminternetový průzkum

 

Ukázka výsledků

Povědomí o Competitive Intelligence a Business Intelligence

 

Průzkum CI

 

Význam CI pro firemní strategii

 

Průzkum CI

 

Jak často firmy vyhledávají a analyzují externí informace - střední hodnoty

 

Průzkum CI

 

 

Na úvod stránky