Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Odkazy

Odkazy

 

České vysoké učení technické v Praze

http://www.cvut.cz/http://www.cvut.cz/

Ústav řízení a ekonomiky podniku, FS, ČVUT v Praze

http://www.rep.fs.cvut.cz/http://www.rep.fs.cvut.cz/

TOVEK, spol. s r.o.

http://www.tovek.cz/http://www.tovek.cz/

Sdružení SCIP CZECH

http://www.scip-czech.cz/http://www.scip-czech.cz/

Akademie věd České republiky

http://www.cas.cz/http://www.cas.cz/

Hospodářská komora České republiky

http://www.komora.cz/http://www.komora.cz/

CzechInvest

http://www.czechinvest.org/http://www.czechinvest.org/

Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/http://www.mpo.cz/

Klastr OMNIPACK

http://www.klastromnipack.cz/http://www.klastromnipack.cz/

 

Na úvod stránky