Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Kontakty

Kontakty

 

České vysoké učení technické v Praze, Ústav řízení a ekonomiky podniku

http://www.rep.fs.cvut.cz/http://www.rep.fs.cvut.cz/

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.

Horská 3, 128 00 Praha 2
tel. +420 222728129, fax. +420 222728103

 

TOVEK, spol. s r.o.

http://www.tovek.cz/http://www.tovek.cz/

Ing. Tomáš Vejlupek

Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3
tel. +420 224359278, fax. +420 224918677

 

 

Grantový tým

http://www.grant.scip-czech.cz/http://www.grant.scip-czech.cz/

klastry@scip-czech.czklastry@scip-czech.cz

Projektový manažer - Ing. Lubomír Straka, MBA

l.straka@seznam.czl.straka@seznam.cz

 

Na úvod stránky