Grant Akademie věd ČR
Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení
České vysoké učení technické v Praze Tovek, spol. s r.o.
Úvod
Grant
Události
Průzkum CI
Spolupráce
Kontakty
Odkazy
Grant

Řešený problémŘešený problém

Řešitelský týmŘešitelský tým

Rámcový postupRámcový postup

Předpokládané výsledkyPředpokládané výsledky

Očekávané přínosyOčekávané přínosy

Informace o grantu AV ČR

Řešený problém

Jedním z podstatných problémů informační společnosti je neustále rostoucí množství různorodých a rozptýlených informací, ve kterém je stále obtížnější efektivně vyhledávat. Toto omezení je nejproblematičtější v podnikatelské sféře, kde jsou dnes informace regulerním hospodářským zdrojem. Výkonnost technologií poskytujících informace v elektronické podobě zde ostře kontrastuje s obecně nedostatečnou schopností tyto informace účinně využívat. Jde zejména o oblast řešení jednorázových a málo strukturovaných úloh, které jsou typické pro rozhodování na strategické úrovni, například v oblasti vyhledávání inovačních příležitostí vyplývajících z možnosti synergické spolupráce (kooperace) s dalšími organizacemi v oborovém i obecném okolí. Proto je grantový projekt zaměřen na snížení tohoto podstatného omezení prostřednictvím znalostního systému, který pomocí osvědčených informačních technologií zpřístupní relevantní a validní informace z různých elektronických zdrojů.

Na úvod stránky